โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่เขียน: 26/10/2560
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมโนไพร วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  อ่านต่อ...


ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560
วันที่เขียน: 13/10/2560
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560   อ่านต่อ...
ขอเชญชวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่เขียน: 03/08/2560
ขอเชญชวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   อ่านต่อ...
ข่าวอื่นๆ...
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 29/06/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 256026/06/2560
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 256029/05/2560
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 256025/05/2560
ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2560 ภายใต้โครงการ31/03/2560
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 06/03/2560
โครงการ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 255913/02/2560
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 255902/02/2560
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 255911/01/2560
ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256004/01/2560
สอศ.-วุฒิศักดิ์ร่วมฝึกสปา 17 วิทยาลัยในสังกัด สอศ. จับมือ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก จัดทวิภาคีฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสปา
วันที่เขียน: 30/06/2558
„สอศ.-วุฒิศักดิ์ร่วมฝึกสปา 17 วิทยาลัยในสังกัด สอศ. จับมือ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก จัดทวิภาคีฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสปา-การบริหารธุรกิจให้นักศึกษา หากผ่านการประเมินรับเป็นพนักงานประจำทันที วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีประสบการณ์วิชาชีพด้านสปา การให้บริการความงาม และการบริหารธุรกิจ โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินการในรูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านสปา ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาการโรงแรม และการฝึกงานสาขาวิชาพณิชยกรรม บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการทั่วไป โดย สอศ.ได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอ  อ่านต่อ...